Wennberg – know HOW.
Kommunikation med flera betydelser.

—-
Här kommer du att hitta information om vem jag är, vad jag gör och har gjort samt en del annat som kanske kan väcka tankar och idéer!
På sidan kommer jag även att visa exempel på tidigare arbeten.

Återigen – välkommen!