10 oktober 2021
Idag öppnar Miljöpartiet i Uppsala län provvalet för listan till
regionfullmäktige.
Jag kandiderar!

Varför kandiderar jag?

– För att få igenom så mycket av vår politik som möjlig!
Att klimat och miljöfrågan är vår viktigaste fråga råder det inget tvivel om, och regionrådets uppdrag är att ansvara för all politik vi driver i regionen. Att bevaka och utveckla hela det politiska spektrat.

– För att fortsätta det självklara arbetet med klimat och miljö – precis som vi gjort hittills med kollektivtrafik, transport, miljöförbättringar inom vården med plastfrågan, antibiotikafrågan m.m.

Vi ska fortsätta vara starka där, men vi måste också förbättra våra positioner i de frågor som vi vet att de som ligger när oss sätter som viktiga. De som bryr sig om klimat och miljö – men inte bara. Och då är det rättigheter och demokratifrågor som ligger närmast. Där är jag stark och jag tror att jag skulle kunna vara en tydlig profil i den frågan. Starka miljöprofiler har vi redan gott om i partiet!

Det handlar om jämlik vård, psykisk hälsa, och fortsätta vara en röst för LSS frågor – här är det t.ex. viktigt med färdtjänstfrågan och rättigheter för människor som inte kan nyttja den ordinarie kollektivtrafiken.

—————–

Mina nuvarande politiska engagemang:
– Ordförande för Miljöpartiet de gröna i Älvkarleby
– Ledamot av Miljöpartiets Uppsala läns distriktsstyrelse
Älvkarleby kommun:
– Gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Älvkarleby
– Fullmäktigeledamot.
– Ledamot av kommunstyrelsen.
– Ersättare Utbildningsnämnden.
Region Uppsala:
– Regionråd
– Regionstyrelsen (ersättare)
– Fullmäktigeledamot Region Uppsala
– Ersättare Kulturnämnden Region Uppsala