Var står jag politiskt?
Min ideologiska hemvist är i den gröna ideologin och i och med det har jag sedan 1998 varit aktiv i Miljöpartiet de gröna.

Mina nuvarande politiska engagemang:
– Ordförande för Miljöpartiet de gröna i Älvkarleby
Älvkarleby kommun:
– Gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Älvkarleby
– Fullmäktigeledamot Älvkarleby kommun
– Ledamot av kommunstyrelsen Älvkarleby kommun
– Ersättare Utbildningsnämnden Älvkarleby kommun
Region Uppsala:
– Fullmäktigeledamot Region Uppsala
– Ersättare Kulturnämnden Region Uppsala